F&A Consulting Izabella Kruszyńska

♦ prowadzenie ksiąg rachunkowych – różne formy działalności

♦  uproszczona księgowość: KPiR, ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa

♦ ewidencje podatkowe, VAT, VAT-UE, import, export

♦ kadry, płace, kartoteki i ewidencje ZUS , obsługa programu płatnik

♦ sprawozdawczość  finansowa, bankowa, GUS

♦ kompleksowa usługa i elastyczne podejście

♦ e-rachunkowość  i elektroniczny obieg dokumentów

♦ odbiór dokumentów od Klienta lub świadczenie usług w jego siedzibie

♦ prowadzenie ksiąg rachunkowych w języku angielskim

♦ dostęp do usług dodatkowych - prawnych, doradztwa podatkowego, badanie ksiąg rachunkowych

  Zapraszamy do współpracy!